Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti Splitsko-Dalmatinske županije

Terzićeva 17

21000 Split

+385 (0) 91 515 24 20

+385 (0) 21 346 607

petar.bucan@safety.hr

www.safety.hr

DETALJI ČLANKA

Prvi hrvatski sabor inženjera sigurnosti

ČET, 11.11.2010. u 22:10
POGLEDA 2176

Prvi hrvatski sabor inženjera sigurnosti održan je 20. listopada 2010. godine u Zagrebu nakon rasprave o svim ključnim pitanjima statusa te stručnog i društvenog napretka inženjera sigurnosti, kao glavnih stručnih nositelja struke
sigurnosti, u zaključku javno ističemo, s ciljem boljitka sigurnosti ljudi, imovine i okoliša,
sljedeća naša stručna načela, smjernice i zahtjeve:

Inženjeri sigurnosti svojim stručnim visokoškolskim obrazovanjem, iskustvom u praksi
sigurnosti i stalnim stručnim usavršavanjem stječu potpunu stručnu kompetenciju za
obavljanje i vođenje svih stručnih poslova zaštite na radu, zaštite od požara i
vatrogastva, zaštite okoliša i tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine u privatnoj
zaštiti.

Sva suvremena područja sigurnosti ljudi, imovine i okoliša inženjeri sigurnosti u
timovima ili samostalno, trebaju voditi na načelima integralne sigurnosti, postižući tako
jedinstvenost, uspješnost i ekonomičnost sigurnosti.

Od zakonodavca zahtijevamo zakonsko određivanje inženjera sigurnosti kao glavnog
nositelja struke sigurnosti i zaštite u svim nadležnim propisima zaštite, u skladu s
našim stručnim nazivima i stručnim znanjima.

Od poslodavaca očekujemo, uz našu stručnu pomoć, dosljednu provedbu svih
propisanih pravila zaštite, te zapošljavanje inženjera sigurnosti i zaštite na stručnim
poslovima sigurnosti i zaštite. I to, jednako u privatnim tvrtkama i ustanovama, kao i u
državnim i javnim organizacijama.

Od svih drugih zainteresiranih strana, počevši od radnika i radničkih organizacija,
drugih struka i organizacija, do najšire javnosti, očekujemo podršku za gospodarsko i
društveno vrednovanje sigurnosti i njezino stalno unapređivanje.

Jednako kao i druge struke, posebno inženjerske, i inženjeri sigurnosti i zaštite trebaju
se, kroz ovlaštene pravne i fizičke osobe za obavljanje određenih ovlaštenih poslova
sigurnosti i zaštite, organizirati u strukovnu komoru inženjera sigurnosti i zaštite. Za
hitni ustroj naše strukovne komore tražimo od nadležnih državnih institucija brzo
donošenje zakonske i druge regulative, na temelju naših stručnih prijedloga.


Pokorovitelji (abecedno poredani):


Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni inspektorat
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska udruga sindikata
Hrvatska vatrogasna zajednica
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH
Nacionalno vijeće za zaštitu na radu – savjetodavno tijelo Vlade RH
Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Koordinacija sindikalnih središnjica
Ured za socijalno partnerstvo pri Vladi RHCopyright 2013 brodarica.net
Brodarica.net nije odgovorna za sadržaj eksternih web stranica.
Oglašavajte kod nas O brodarici.net Kontakt Uvjeti korištenja Privatnost podataka