Statheros - poslovno savjetovanje

Kaštela

Županjska 35

21216 Kaštel Stari

+385 (0) 21 232 351

+385 (0) 21 232 351

zoran.cosic@statheros.hr

www.statheros.hr

DETALJI ČLANKA

Što je ISO 9001:2000 standard?

PON, 22.03.2010. u 07:47
KOMENTARA 0 - POGLEDA 3565

Postizanje visokog stupnja kvalitete sve više dobiva na značaju zbog sve veće konkurentnosti na globalnom svjetskom tržištu. Za ulaznicu na tržište više nije dovoljna samo kvaliteta već i međunarodno priznat dokaz kvalitete u vidu certifikata ISO 9001: 2000. Sustav upravljanja kvalitetom je ujedno i jedini standard koji se može koristiti za certifikaciju uprave u poslovnome svijetu, imajući u vidu njegove sljedeće zahtjeve:

• Osigurati da kupac bude zadovoljan
• Udovoljiti zahtjevima kupaca
• Ocjenjivanje sposobnosti tvrtke da udovolji zahtjevima kupaca putem unutrašnjih ili vanjskih kontrola




Sustav upravljanja kvalitetom podrazumijeva osam sljedećih principa:

1. Organizaciju radnih procesa koji su usredotočeni na kupca

Tvrtke ovise o svojim kupcima i stoga moraju razumjeti tekuće i buduće potrebe kupaca, moraju zadovoljiti zahtjeve kupaca i moraju težiti da predvide potrebe kupaca.

2.Liderstvo

Uprava tvrtke ima obavezu da vodi zaposlene vlastitim primjerom, da uspostavi jedinstvo kroz zajedničke ciljeve i da definira smjer kojim organizacija treba ići. Uprava mora između ostalog i kreirati ambijent koji ohrabruje suradnike na rad i postizanje ciljeva tvrtke.

3.Uključenost zaposlenih

Tvrtka mora poticati zaposlene da prihvate odgovornost za rješavanje problema i unapređenje procesa, kao i da omogući zaposlenima da stalnim stjecanjem novih znanja i vještina kao i slobodnom razmjenom znanja i iskustava unutar timova doprinesu povećanom zadovoljstvu pri obavljanju posla a samim tim i rezultatima tvrtke.

4. Procesni pristup

Svi procesi neophodni za ostvarenje željenog rezultata moraju biti definirani, a ulazi i izlazi iz procesa zajedno sa funkcijama organizacije identificirani i praćeni. Pored toga, organizacija mora definirati jasne nadležnosti u upravljanju procesima, kao i da omogući korisnicima obuku, materijal i potrebne informacije.

5. Sustavni pristup upravljanju

Definiranje sustava identifikacije ili razvoja procesa i njegovo postavljanje na način da zadani cilj bude dostignut na najefikasniji način. Sustavni pristup podrazumijeva i potpuno razumijevanje međuovisnosti procesa u sustavu kao i neprekidno unapređivanje sustava kroz mjerenje i ocjenjivanje rezultata.

6. Stalno poboljšanje

Princip ohrabruje uvođenje malih unapređenja u procese i sustave, kao i neprekidno uspoređivanje učinaka sa postavljenim kriterijima.

7. Donošenje odluka na osnovu činjenica

Ovaj princip se odnosi na prikupljanje onih podataka i informacija koji su relevantni za ispunjenje unaprijed postavljenih ciljeva, kao i na analizu prikupljenih podataka korištenjem validnih metoda.

8. Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima

Tvrtka treba prepoznati i izabrati ključne dobavljače, sa kojima kroz jasnu i otvorenu komunikaciju i zajednički rad na razvoju i unapređenju proizvoda i procesa treba ostvariti dugoročnu suradnju na obostranu korist.



Copyright 2013 brodarica.net
Brodarica.net nije odgovorna za sadržaj eksternih web stranica.
Oglašavajte kod nas O brodarici.net Kontakt Uvjeti korištenja Privatnost podataka