Statheros - poslovno savjetovanje

Kaštela

Županjska 35

21216 Kaštel Stari

+385 (0) 21 232 351

+385 (0) 21 232 351

zoran.cosic@statheros.hr

www.statheros.hr

PONUDA

ISO 9001

Certifikat ISO 9001:2000 dokazuje da je vaš sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima iz međunarodne norme i da je usklađen sa važećim zakonskim propisima. Budući da ga izdaje neovisna certifikacijska kuća, certifikat klijentima daje do znanja da tvrtka ima implementirane nužne interne procese radi ispunjavanja obveza norme.


Međunarodno priznata norma ISO 9001:2000 je općenita. To nije norma nekog određenog proizvoda, već se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Uvela ju je Organizacija za standardizaciju (ISO) sa ciljem uspostave međunarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetom.


Glavne točke norme su slijedeće:


 • Sustav upravljanja kvalitetom
 • Odgovornost uprave
 • Upravljanje sredstvima
 • Realizacija proizvoda ili usluge
 • Mjerenje, analiza i poboljšanja

ISO 14001

ISO 14001 predstavlja međunarodnu normu koja se primjenjuje dobrovoljno na sve pravne osobe i koja određuje kako treba razviti učinkoviti sustav upravljanja okolišem.


Pored prednosti koja se odnosi na bolji način upravljanja problemima okoliša (koji se vidljivo odražava na ekonomskom planu), zakonodavstva, udovoljavanja zahtjevima potrošača te poboljšanja imagea organizacije, danas sazrijevaju preduvjeti za drukčiji odnos certificiranih tvrtki sa javnim službama i službama za nadzor (na pr. lakše dobivanje ovlaštenja, jednostavnija kontrola). Sa stajališta nezavisne treće strane koju akreditira ovlaštena ustanova, certifikacija prema ISO 14001 omogućuje vanjskome svijetu (zainteresiranim subjektima) jasni dokaz o stvarnoj pouzdanosti primijenjenoga sustava. Time ozbiljnost, kredibilitet i prepoznatljivost odabrane certifikacijske kuće dobivaju temeljni značaj.


Već je poznato mišljenje da su norme ISO 14001 nastale sazrijevanjem iskustava sa ISO 9001 u svijetu proizvođača, te iz snažne volje za svladavanjem logike 'Command and Control' koja je dugo vremena označavala odnos 'Poduzeće/Okoliš'. Sustav upravljanja okolišem koji je definiran međunarodnom normom temelji se na nastojanju uprave na:


 • poštivanju propisa
 • trajnim poboljšanjima
 • sprječavanju zagađivanja

OHSAS 18001

OHSAS 18001 certifikat znači da je Vaš sustav upravljanja pod nadzorom i u skladu sa najboljim normama i praksama na tržištu.


Takav certifikat izdan od neovisne certifikacijske ustanove pokazuje Vašim dioničarima i zaposlenicima da se proaktivno bavite zaštitom zdravlja zaposlenika i njihovom sigurnošću na radnom mjestu.


Normu OHSAS su stvarale vodeće međunarodne certifikacijske kuće i nekoliko nacionalnih ustanova za normizaciju kako bi tržištu ponudili jedinstvenu normu, na osnovi koje se može vršiti certifikacija sustava upravljanja zaštite na radu i zaštite zdravlja zaposlenika.

ISO 22000

ISO 22000 je prva međunarodna norma za implementaciju sustava zdravstvene ispravnosti hrane. Ona obuhvaća interaktivnu komunikaciju, upravljanje sustavom i kontrolu rizika.


ISO 22000 definira sustav upravljanja zdravstvenom ispravnosću hrane koristeći sedam principa HACCP-a navedenih u Codex Alimentariusu. Struktura norme je usklađena s ISO 9001 i ISO 14001.


Tom se normom definiraju preduvjeti modela upravljanja prehrambenom sigurnošću primjenjivog na svim razinama prehrambenog sektora.U svrhu lakšeg i učinkovitijeg upravljanja i analize rizika ISO 22000 postavlja preduvjete koje bi trebali ispuniti sustavi upravljanja prehrambenom sigurnošću na svim razinama poljoprivredno-prehrambenog opskrbnog lanca, pritom povezujući načela HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Point = Analiza hazarda i kritične kontrolne točke) s preduvjetima potrebnim za izvršavanje već iskušanih praksi.


Norma ISO 22000 primjenjiva je na sve izravne i neizravne sudionike u lancu prehrambene opskrbe, počevši s poljoprivrednim koncernima, proizvođačima hrane, uzgajivačima, veletrgovcima i maloprodajnim lancima, a završivši na prehrambeno prerađivačkoj industriji, proizvođačima potrebne opreme te pružateljima usluga transporta i čišćenja.

ISO 27001

Certificirani Sustav upravljanja sigurnošću podataka klijentu govori da su vaši podaci prikladno zaštićeni - bilo da su pohranjeni na papir, elektronički ili u svijesti osoblja.


Sustav upravljanja sigurnošću podataka će vam pomoći prepoznati i smanjiti kritične rizike sigurnosti, kao što vam pomaže usmjeriti napore za očuvanje sigurnosti podataka te zaštititi podatke.


Sposobnost otkrivanja jačih strana, slabosti i mogućnosti za poboljšanja presudna je za uspješno upravljanje rizicima sigurnosti. Upravljanja sigurnošću podataka podržava područja koja su vama od najvećeg značaja, pored uspoređivanja usuglašenosti s odabranim normama.


Glavne točke norme su slijedeće:


 • Odgovornost uprave
 • Upravljanje imovinom
 • Valutacija rizika
 • Definiranje postupaka zaštite od rizika
 • Primjena kontrola usmjerenih na zaštitu informacija

ISO 26000

Norma ISO 26 000 je u fazi izrade, naime 2004 god. formiran je odbor za izradu međunarodne norme o društvenoj odgovornosti po ugledu na normu SA 8000.


U radnoj grupi za izradu norme nalaze se stručnjaci iz svih zemalja članica ISO, njih oko 120.


Norma bi trebala biti publicirana tijekom 2008. god.
Copyright 2013 brodarica.net
Brodarica.net nije odgovorna za sadržaj eksternih web stranica.
Oglašavajte kod nas O brodarici.net Kontakt Uvjeti korištenja Privatnost podataka